Nauczanie podstaw przedsiębiorczości
Odpowiada
30.11.2009

PYTANIE

Czy nauczyciel z tytułem magistra ekonomii o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem może uczyć w szkole ponadgimnazjalnej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości?


Jest to przecież przedmiot ekonomiczny, a na uczelniach ekonomicznych nie ma przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Czy istnieje jakiś przepis, który mówi, że nauczyciele ekonomiści mogą uczyć tego przedmiotu bez kończenia na przykład studiów podyplomowych.


ODPOWIEDŹ

Wykształcenie wyższe z ekonomii i przygotowanie pedagogiczne to kwalifikacje wystarczające do prowadzenia zajęć z podstaw przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej.

Decyduje o tym § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU z 2009 r. nr 50, poz. 400).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU z 2009 r. nr 50, poz. 400).

§ 2. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zakładach kształcenia nauczycieli, placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach uzupełniających i szkołach policealnych, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 i 2, § 12-14, 16-22 i 24, posiada osoba, która ukończyła:

1) studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia

podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada

przygotowanie pedagogiczne.

Bożena Kula – nauczyciel konsultant Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Komentarze

Dodaj komentarz

  1. Ja się nie zgodze z odpowiedzią. Skończyłem ekonomie na uniwersytecie ekonomicznym i musiałem uzupelnić kwalifikacje – zrobilem kierunek nauczanie podstaw przedsiebiorczosci i przygotowanie pedagiczne na wskz – takie wymogi miala dyrekcja szkoly

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz