Logopeda przedszkolny dyrektorem
Odpowiada
24.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy jeśli logopeda pracujący w przedszkolu zostanie dyrektorem to może nadal w ramach pensum prowadzić te zajęcia?

Odpowiedź:

Tak, ale być może w mniejszym wymiarze z uwagi na zniżkę godzin dla dyrektora.

Uzasadnienie:

Zasady dokonywania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora wynikają z przepisów Karty Nauczyciela. Dyrektorowi i wicedyrektorowi  oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły/przedszkola oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć w ramach pensum. Zasady udzielania i rozmiar tych zniżek określa w uchwale organ prowadzący przedszkole (art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2).

Powyższe oznacza, że dyrektor, wicedyrektor jak i nauczyciel pełniący inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciel, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze powinni obligatoryjnie otrzymać zniżkę godzin. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie określają szczegółowo rozmiaru przysługujących zniżek, pozostawiając ich ustalenie organowi prowadzącemu. Ustawodawca bowiem określając tą kompetencję organu prowadzącego, nie wskazał szczegółowych warunków (jedynie ogólne warunki takie jak wielkość, typ szkoły i warunki pracy) ustalania wymiaru obniżek dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze. Zatem należy uznać, że ustalenie tej kwestii mieści się w zakresie swobody decyzyjnej organu prowadzącego. Organ prowadzący sam dokonuje oceny, jakie obniżki pensum nauczycieli na stanowiskach kierowniczych w przedszkolu będzie odpowiednie.

Podstawa prawna:

  • 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz