Liczebność związku zawodowego
Odpowiada
08.03.2010

PYTANIE

Ilu członków musi liczyć związek zawodowy, aby mógł działać w szkole?


ODPOWIEDŹ

Ilość członków organizacji związkowej reguluje Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854, z późn. zm.). Związek zawodowy działający u danego pracodawcy powstaje z mocy uchwały o jego utworzeniu, podjętej przez co najmniej 10 pracowników. W szkole szerokie uprawnienia ma zakładowa organizacja związkowa, ewentualnie międzyzakładowa organizacja związkowa. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami danego pracodawcy. Przy ustalaniu liczby członków międzyzakładowej organizacji związkowej uwzględnia się liczbę członków zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych działaniem tej organizacji.

Do zakresu działań zakładowej organizacji związkowej należy (art. 26 ustawy):

1) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych,

2) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników,

3) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, w szczególności bhp,

4) kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy,

5) zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów.

Pamiętać przy tym należy, że w zakładzie, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa, każda z nich broni i reprezentuje interesy swoich członków (art. 30 ust. 1 ustawy), choć w sytuacjach dotyczących zbiorowych praw i interesów pracowników organizacje mogą tworzyć wspólną reprezentację (art. 30 ust. 3 ustawy).

Ponadto art. 27 ust. 1 i 2 ustawy zobowiązuje pracodawcę do uzgodnienia z zakładową organizacją związkową regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania pracownikom świadczeń socjalnych.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz