Liczba uczniów na zajęciach
Odpowiada
04.02.2009PYTANIEJaka powinna być maksymalna liczba uczniów w grupie na zajęciach technicznych poświęconych zadaniom wytwórczym w gimnazjum (w świetle przepisów BHP i nowej podstawy programowej, mającej obowiązywać w roku szkolnym 2009/2010)?
ODPOWIEDŹNa to pytanie będzie można odpowiedzieć dopiero wtedy, kiedy Minister Edukacji Narodowej dokona zmian w rozporządzeniu w sprawie ramowych programów nauczania w publicznych szkołach, w którym określa się wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla poszczególnych etapów kształcenia. W rozporządzeniu tym wskazuje się także zajęcia edukacyjne realizowane z podziałem na grupy oraz określa liczność tych grup.


W tej chwili z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2009 r., Nr 4, poz. 17) wynika jedynie, że zajęcia te proponuje się na III etapie edukacyjnym, tj. w gimnazjum jako przedmioty uzupełniające, które wprowadza się w celu odkrywania i rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań uczniów oraz wzbogacenia oferty szkoły (zob.
Uzasadnienie do podstawy programowej, s. 5).


Rozporządzenie zawiera również opis tych zajęć (załącznik nr 4, s. 258):


„Szkoła opracowuje i przedstawia uczniom ofertę zajęć technicznych. Rodzaj zajęć oraz


realizowany program powinny być dostosowane do zainteresowań uczniów. Zajęcia mogą być realizowane w trybie regularnych, cotygodniowych spotkań lub w trybie projektu wskazanego przez nauczyciela lub zaproponowanego przez uczniów, także w korelacji z pracą nad projektami z innych zajęć edukacyjnych. Przygotowując konkretną ofertę zajęć technicznych, nauczyciel, uwzględniając wymagania ogólne, precyzuje wymagania szczegółowe wynikające z wybranego zakresu i formy zajęć.


Istnieje możliwość realizowania różnych zajęć technicznych, np. elektronicznych, krawieckich, nauki jazdy na motorowerze lub związanych z rękodziełem regionalnym (np. hafciarstwo, plecionkarstwo). Można je także skojarzyć z programem preorientacji zawodowej.


Zajęcia techniczne oferowane przez szkołę mogą stanowić podstawę do stworzenia lokalnej


(gminnej, powiatowej, dzielnicowej) oferty, z której uczniowie mogą wybrać interesujące ich


zajęcia”.Bożena Kula – nauczyciel konsultant Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz