Liczba godzin religii i etyki
Odpowiada
20.10.2015
Dariusz Skrzyński

Prawnik

 

Pytanie

Jaki wymiar godzin lekcyjnych obowiązuje ucznia, który wybrał zarówno zajęcia z religii, jak i etyki? Czy są to po dwie godziny etyki i religii, czy może w takim wypadku wymiar godzin jest zmniejszony?

Odpowiedź

W wypadku ucznia, który wybrał i religię, i etykę, należy zapewnić w tygodniu 2 godziny religii i co najmniej godzinę etyki – choć ostateczną decyzję co do liczby godzin etyki podejmuje dyrektor.

Każdy z uczniów ma prawo do pobierania zarówno nauki religii, jak i etyki. Niestety dla dyrektora szkoły oznacza to konieczność ułożenia planu zajęć lekcyjnych w taki sposób, aby zajęcia z religii i etyki dla danej klasy nie odbywały się w tym samym czasie ani nie kolidowały z innymi zajęciami edukacyjnymi.

Nauka religii w szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych (§ 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – DzU z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.).

Oznacza to, iż nie może tego dokonać sam dyrektor szkoły oraz nie zmniejsza się liczby godzin religii na podstawie zaświadczenia księdza proboszcza parafii, na terenie której znajduje się szkoła. To dyrektor szkoły zna uwarunkowania organizacyjne, które mogłyby uzasadniać w dostatecznym stopniu wniosek kierowany do biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.

Natomiast tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoły. Należy jednak pamiętać, że opracowany przez niego arkusz organizacji szkoły na dany rok szkolny, w którym zamieszcza się ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, czyli również religii i etyki, musi zatwierdzić organ prowadzący.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz