Liczba godzin praktyk w technikum
Odpowiada
18.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Córka, 29.10.21 skończyła 15 lat., jest  w 2 kl  technikum., od 08.11 21 przez 4 tyg mają praktyki. Z racji jej wieku może dziennie mieć 6 h czyli 120 h a praktyk trzeba mieć 140 h. Osoba odpowiedzialna za praktyki w szkole twierdzi że mają chodzić po 7 h dziennie, ale to niezgodne z prawem. Co z tymi 20 godzinami , pani z praktyk stwierdziła że córka ma to odpracować w wakacje. Moim zdaniem to niesprawiedliwe dlaczego ona ma poświęcać swoje wakacje na praktykę, a inni uczniowie bo są o rok starsi odrobią praktyki w czasie roku szkolnego.

Odpowiedź:

Przepisy nie dają możliwości realizowania więcej godzin praktyk niż 6 godzin w przypadku ucznia poniżej 16 roku życia. Jednocześnie przepisy stanowią, że praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich. Trudno polemizować z przepisami.

Uzasadnienie:

Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej - także w formie praktyk zawodowych. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich.  W przypadku organizowania, w okresie ferii letnich, praktyk zawodowych odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki lub zajęcia.

Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w wieku powyżej 16 lat dopuszcza się możliwość obniżenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu do 7 godzin.

Z uwagi na IV falę pandemii, resort edukacji przywrócił ułatwienia dotyczące realizacji praktyk zawodowych.

W przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną możliwe będzie zaliczenie do 31 sierpnia 2022 r. praktyk zawodowych uczniów techników, szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia. Będzie to dotyczyło również przypadku, w którym uczeń:

  • posiada doświadczenie w danym zawodzie,
  • realizował działania w zakresie wolontariatu,
  • zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów operacyjnych,
  • realizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna:

  • 4, §  5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 9 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1047).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz