Lekcje religii
Odpowiada
07.12.2011
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

Jeżeli uczeń nie wyraża zgody na uczęszczanie na zajęcia religii i są to ostatnie godziny lekcyjne, to czy wpisujemy mu nieobecność usprawiedliwioną, czy w ogóle nie wliczamy jego nieobecności do frekwencji?

Co z uczniem, który zamiast zajęć religii na środkowych lekcjach ma w zajęcia biblioteczne pod opieką? Jak wpisać frekwencję takiemu uczniowi?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (DzU z 1992 r. nr 36, poz. 155, z późn. zm., ostatnie DzU z 1999 r. nr 67, poz. 753) uczniom, których rodzice lub oni sami wyrażą takie życzenie, szkoła organizuje lekcje etyki w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego.

Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w szkole.

Z przepisów prawa nie wynika, że uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii należy wpisywać nieobecność na zajęciach. Wydaje się, że skoro szkoła ma obowiązek zapewnić im opiekę i uczniowie tacy muszą przebywać na terenie szkoły w tym czasie, to wpisywanie im nieobecności na tych zajęciach byłoby krzywdzące dla samych uczniów.

Z drugiej strony nauczyciel religii nie ma podstaw, aby uczniowi takiemu wpisać obecność, skoro nie uczestniczył on w danych zajęciach. W takiej sytuacji jedynym rozsądnym wyjściem będzie nieuwzględnianie uczniów w czasie sprawdzania obecności na lekcji religii, jednak powinni oni przebywać w szkole i pod jej opieką w tym czasie, nawet jeśli nie mają lekcji etyki.

 

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz