Legitymacja służbowa
Odpowiada
10.05.2011

PYTANIE

Jakie dokumenty regulują kwestie wydawania nauczycielowi legitymacji służbowych? Kto wydaje legitymacje, na jaki okres czasu i kto za nie płaci?


ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 11a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm., ostatnie, DzU z 2009 r. nr 213, poz. 1650) dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, wystawia nauczycielowi legitymację służbową.

Dyrektor szkoły może pobierać opłaty za wydanie legitymacji w wysokości nieprzekraczającej kosztów wytworzenia dokumentu.

Nauczyciel nie ma obowiązku posiadania takiej legitymacji. Jej wydanie następuje zawsze na wniosek nauczyciela i może, ale nie musi być uzależnione od dokonania przez nauczyciela opłaty z tytułu kosztów jej wytworzenia. Wydanie legitymacji nastąpić powinno w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku przez nauczyciela.

Do otrzymania legitymacji są uprawnieni nauczyciele szkół publicznych jak i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 189, poz. 1393) legitymację wystawia się na:

1) okres trzech lat, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, z tym, że w trzecim roku, licząc od roku jej wystawienia, legitymacja jest ważna do końca lutego;

2) czas trwania stosunku pracy, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz