Łączenie klas
Odpowiada
06.10.2010

PYTANIE

Czy można łączyć oddziały klasy II i III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2010/2011 realizujące starą i nową podstawą programową?


ODPOWIEDŹ

Zgodnie z § 5 ust. 7 załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61 poz. 624, z późn. zm.) w szkołach działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych, w tym połączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich i zajęć prowadzonych w klasie I.

Klasy łączone, co do zasady, tworzone są na wsiach, gdzie z powodu zbyt małej liczby uczniów nie mogą być organizowane pojedyncze oddziały. Utrzymanie tych szkół pozwala na realizację obowiązku szkolnego blisko miejsca zamieszkania, w małych liczebnie klasach. Jak do tej pory, nie określono jasnych zasad, na jakich powinno się tworzyć klasy łączone. Przyjmuje się jednak, że powinny być łączone klasy I z II, II z III.

Zmiana Rozporządzenia z 23 marca 2009 r. w sprawie ramowych planów nauczania weszła w życie 1 września 2009 r. i dotyczy tylko obecnych klas pierwszych szkoły podstawowej i klas pierwszych gimnazjum. Z pytania wynika, że chodzi o klasy, które w roku szkolnym 2010/2011 będą odpowiednio klasami II i III.

Na tym etapie to nauczyciel decyduje, jakie treści w przeznaczonym na nie czasie będą realizowane. Powinien zatem ilościowo określić, ile godzin wspólnie spędzą uczniowie obu klas razem, a ile godzin będzie prowadzonych oddzielnie.

Przepisy rozporządzenia w sprawie ramowych statutów przewidują połączenie klas bez podziału na klasy prowadzone według starej i nowej podstawy programowej. Wobec powyższego wydaje się prawdopodobne, że takie połączenie może dojść do skutku.

Marta Handzlik prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz