Kwalifikacje do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w liceum ogólnokształcącym
Odpowiada
29.09.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Proszę o poradę w sprawie kwalifikacji do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w liceum ogólnokształcącym od września 2022 r. Z wykształcenia jestem ekonomistą. Posiadam tytuł doktora nauk ekonomicznych w specjalności: nauka o przedsiębiorstwie, rynki kapitałowe (2008r obrona) oraz mgr ekonomii w specjalności: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw transportowych. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego Mam 16 letnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki w katedrze ekonomiki przedsiębiorstw i katedrze finansów przedsiębiorstw. Nie bardzo potrafię odnieść swojej sytuacji do przepisów tj. Rozporządzenia MEN z 2017 r.w sprawie szczegółowych wymagan od n od nauczycieli paragraf 3.2 Posiadam liczne publikacje dot. Nauk z dziedziny ekonomii i finansów To tak w skrócie. Czy kuratorium oświaty lub Dyrektor liceum może nie uznać moich kwalifikacji do nauczania powyższego przedmiotu?

Odpowiedź:

Jeżeli nauczyciel ukończył studia magisterskie w zakresie ekonomii i posiada przygotowanie pedagogiczne to dyrektor szkoły powinien ocenić spełnianie wymagań kwalifikacyjnych do nauczania podstaw przedsiębiorczości zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. W myśl ww. przepisu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w liceach ogólnokształcących, posiada osoba, która ukończyła:

1)   studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2)   studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3)   studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Oceny efektów uczenia się, czyli oceny wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych na konkretnym kierunku studiów, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczanego przedmiotu wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu, dokonuje dyrektor szkoły. Efekty uczenia się na konkretnych kierunkach studiów publikowane są przez uczelnie wyższe na ich stronach internetowych w oparciu o załącznik do ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, który określa uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK (Polska Rama Kwalifikacji). Oceny efektów uczenia się można również dokonać na podstawie informacji zawartych w suplemencie do dyplomu. Zatem w tym przypadku należy ustalić, czy efekty uczenia się na kierunku ekonomia w zakresie wiedzy i umiejętności obejmowały treści nauczanego przedmiotu (przedsiębiorczości), wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu w liceum.

Oceny tej dokonuje się na podstawie przedłożonej przez nauczyciela dokumentacji. Można jednak założyć, że nauczyciel legitymujący się dyplomem ukończenia studiów magisterskich,  w zakresie ekonomii i posiadający przygotowanie pedagogiczne te wymagania spełniania.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz