Kwalifikacje wychowawcy w internacie
Odpowiada
08.01.2009PYTANIEPosiadam dyplom magistra z przygotowaniem pedagogicznym. W tym roku rozpoczęłam kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (kurs obejmuje 300 godzin dydaktycznych). Czy ukończenie tego kursu daje kwalifikacje do pracy w internacie na stanowisku wychowawcy (chodzi o internat przy szkole ponadgimnazjalnej)?
ODPOWIEDŹW paragrafie 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU z 2002 r., Nr 155, poz. 1288, z późn. zm.) sprecyzowano, że kurs kwalifikacyjny to kurs prowadzony przez placówkę doskonalenia nauczycieli, zakład kształcenia nauczycieli lub inną jednostkę zgodnie z przepisami w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli.


W paragrafie 4 określono natomiast kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w między innymi placówkach oświatowo-wychowawczych, do których należy internat. Niezbędne kwalifikacje to:


– dyplom ukończenia studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym,


– studia podyplomowe z zakresu nauczanego przedmiotu wraz z przygotowaniem pedagogicznym,– kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć.Interpretując powyższe przepisy, uznać należy, że kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej daje kwalifikacje do pracy w internacie.


Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało projekt zmiany Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU z 2002 r., Nr 155, poz. 1288). Nowe rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od ukazania się go w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem § 10 rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wejdzie on w życie 1 września 2009 roku. Ważne zmiany w stosunku do obowiązującego stanu prawnego wprowadza § 24 projektu. Określa się w nim kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w
świetlicach szkolnych oraz nauczycieli wychowawców w internacie. Osoba zajmująca to stanowisko powinna mieć:


– tytuł magistra lub licencjata na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz przygotowanie pedagogiczne lub


– dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu prowadzonych zajęć i przygotowanie pedagogiczne lub kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której są prowadzone świetlica szkolna lub internat.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz