Kwalifikacje nauczyciela języka angielskie do pracy w szkole ponadpodstawowej
Odpowiada
18.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Zapoznałem się z artykułem o nazwie kwalifikacje nauczycieli w szkole ponadgimnazjalnej. I chciałbym się zapytać o następującą kwestię. Otóż w 2015 roku ukończyłem studia magisterskie na AWF że specjalizacja nauczycielską. W 2019 roku ukończyłem filologię angielska - licencjat bez specjalizacji nauczycielskiej. Czy aby móc pracować w szkole ponadpodstawowej jako nauczyciel angielskiego muszę ukończyć studia magisterskie czy wystarczy np. ukończenie studiów podyplomowych z pedagogiki w nauczaniu języka obcego?

Odpowiedź:

Tylko osoba, która rozpoczęła studia pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub studia pierwszego stopnia (licencjat) w specjalności języka angielskiego przed 21.02.2012 r., posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych. Zakładam, że w opisanej sytuacji ten wyjątek Pana nie dotyczy, bo wynika to za dat ukończenia licencjatu – rok 2019. A to oznacza, że musi Pan ukończyć studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 29 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, kwalifikacje do nauczania języków obcych w szkołach ponadpodstawowych, posiadają również osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131), na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne lub w specjalności danego języka obcego oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Mając zatem powyższe na uwadze należy uznać, że osoba, która rozpoczęła studia pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub studia pierwszego stopnia w specjalności języka angielskiego przed 21 lutego 2012 r., posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych. Z informacji podanych w pytaniu opisany wyjątek nie będzie miał zastosowania, bo autor pytania ukończył licencjach w 2019 r. – zakładam, że rozpoczął go już po  21.02.2012 r.

A skoro tak to należy stosować art. 12 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli. Zgodnie z nim kwalifikacje do nauczania języków obcych w szkołach ponadpodstawowych, posiada osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Zatem niezbędne będzie ukończenie studiów magisterskich na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego.

Podstawa prawna:

 • 12 ust. 1 pkt 1, § 29 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1289, ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

 1. Szanowni Państwo,

  jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku „pedagogika wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego” oraz studiów magisterskich na kierunku „filologia angielska” spec. językoznawstwo.W ramach studiów licencjackich odbyłam wymagane 180h praktyk pedagogicznych, Posiadam w suplemencie do dyplomu (na studiach licencjackich) wpis o możliwości pracy w przedszkolu, szkole, oraz o znajomości nauczania metodyki nauczania języka angielskiego, oraz biegłą znajomość języka angielskiego. W suplemencie studiów magisterskich, nie mam żadnych informacji o nadanych mi kwalifikacjach.

  Chciałabym się upewnić czy moje kwalifikacje są wystarczające do nauczania języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej. Wydaje mi się, że tak powołując się tutaj na następującą podstawę prawną tj.

  Dz.U. 2020 poz. 1289

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 1 lipca 2020 r.

  § 12. 1. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach, szkołach, kolegiach pracowników służb społecznych i placówkach, o których mowa w § 3 ust. 1, § 4 i § 10, posiada osoba, która ukończyła:
  1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego
  lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

  Uprzejmie proszę o potwierdzenie czy mam rację. Z góry bardzo dziękuję

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz