Kwalifikacje na stanowisko nauczyciela bibliotekarza w liceum
Odpowiada
28.11.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Szanowni Państwo proszę o odpowiedź , w następującej sprawie:

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Ukończyłam studia wyższe − pedagogika wczesnoszkolna oraz studia podyplomowe (2 semestry) − bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Czy mam kwalifikacje do pracy w bibliotece w  liceum ogólnokształcącym na stanowisku nauczyciela bibliotekarza. Kuratorium odrzuciło moją kandydaturę opierając na przepisach Rozporządzenie MEN z dn. 1 sierpnia 2017r.

Odpowiedź:

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza, z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych, posiada osoba, która:

1) ukończyła studia w zakresie bibliotekoznawstwa, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła:

  • studia pierwszego stopnia, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie bibliotekoznawstwa, lub
  • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo, lub
  • pomaturalne studium bibliotekarskie.

Osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela we wszystkich typach szkół. Jednak w takiej sytuacji, aby posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza należy dodatkowo ukończyć studia pierwszego stopnia, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie bibliotekoznawstwa.

Osoba, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa (jak w naszym przypadku), aby posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza w szkołach musi legitymować się wykształceniem na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły. Za wymagany poziom wykształcenia w liceach ogólnokształcących uznaje się ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Trudno powiedź co w opisanym przypadku kryje się pod określeniem „studia wyższe”. Jeżeli są to studia drugiego stopnia lub magisterskie to wtedy należy uznać że ma Pani wymagany poziom wykształcenia. W pytaniu nie podano czy legitymuje się Pani przygotowaniem pedagogicznym.  Jeżeli tak, to mając  przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa i wykształceniem na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym (studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie) to posiada Pani  kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza w liceach ogólnokształcących.

Podstawa prawna:

  • 4, § 7 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz