Kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla dzieci w szkole podstawowej
Odpowiada
25.08.2016
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

W latach 2001–2004 studiowałam pedagogiczną terapię zajęciową z rewalidacją indywidualną – studia licencjackie. W międzyczasie ukończyłam pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną – studia magisterskie i podyplomowe. Czy po ukończeniu wymienionych specjalności mogę prowadzić zajęcia rewalidacyjne dla dzieci w szkole podstawowej? Nadmieniam, że dzwoniłam w tej sprawie do kuratorium, ale nie dostałam jasnej odpowiedzi. Do czego uprawniają mnie ukończone studia?

ODPOWIEDŹ

Wymagania kwalifikacyjne dotyczące nauczycieli szczegółowo reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. DzU 2015, poz. 1264). W przypadku wymogów kwalifikacyjnych do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w szkole podstawowej to osoba taka powinna posiadać wykształcenie zgodne z prowadzonymi zajęciami oraz przygotowanie pedagogiczne, co określają przepisy § 2–4 przywołanego rozporządzenia. Kwalifikacje do prowadzenie zajęć rewalidacyjnych będą więc uzależnione od ich rodzaju, np. zajęcia z uczniem słabowidzącym powinien prowadzić tyflopedagog, a zajęcia z uczniem słabosłyszącym – surdopedagog lub surdologopeda. Zajęcia rewalidacyjne jako zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone również przez specjalistów w ramach powierzonych im obowiązków t.j. psychologa, pedagoga czy logopedę.

Mając na uwadze powyższe, ukończone przez Panią studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wszczesnoszkolna uprawniają Panią, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 przywołanego rozporządzenia do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej w klasach I–III. Do zajęć rewalidacyjnych zalicza się zajęcia: korekcyjne wad postawy, korygujące wady mowy, orientacji przestrzennej i poruszania się, nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji oraz inne wynikające z programów rewalidacji, o czym mówi § 6 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 Rozporządzenia z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (DzU 2015, poz. 1113). Ukończone przez Panią studia będą więc uprawniały do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami. Trudno jest jednoznacznie określić, do jakiego typu zajęć rewalidacyjnych nabyła Pani kwalifikacje podczas wskazanych studiów. Aby je określić, należałoby poddać analizie zakres materiału, jaki zrealizowała Pani podczas studiów na kierunku pedagogiczna terapia zajęciowa z rewalidacją indywidualną. Można to uczynić na podstawie np. suplementu do dyplomu. W każdym razie będzie mogła Pani prowadzić zajęcia rewalidacyjne w zakresie zajęć, do których nabyła Pani kwalifikacje podczas wspomnianych studiów.

dr Adam Balicki – prawnik, specjalista prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

  1. Jestem oligofrenopedagogiem. Pracuję w szkole podstawowej. Prowadzę zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas IV-VI w liczbie po godzinie tygodniowo (zalecenie PPP). Prowadzę te zajęcia nieodpłatnie, za darmo, poza moim pensum. Dyrektor niejako narzuca mi prowadzenie tych zajęć w ramach nieistniejących godzin karcianych. Tłumaczy się tym, że może mi zlecić dodatkowe zajęcia. Nadmieniam, że prowadzę (też społecznie) zajęcia dodatkowe w liczbie dwóch godzin tygodniowo w formie koła zainteresowań z mojego przedmiotu. Moje pytanie brzmi: Czy powinnam otrzymać wynagrodzenie za zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

  2. Jakiś czas temu chciałam się nieco przekwalifikować i znalazłam kierunek diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną podyplomowo na WSKZ. Studia dobrze wspominam, kontakt z uczelnią był bardzo dobry. Wykłady tak mnie ciekawiły, że każdą wolną chwilę na nie przeznaczałam 😉 Praca rewalidatora różni się od mojej wcześniejszej posady, ale zmiana wyszła mi na dobre 🙂

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz