Kwalifikacje do praktycznej nauki zawodu
Odpowiada
19.06.2015
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:
Czy nauczyciel mający wykształcenie średnie z przygotowaniem pedagogicznym i długoletnim stażem pracy w nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016 może uczyć przedmiotów gastronomicznych, w czasie których odbywa się praktyczne nauczanie zawodu (np. zajęć praktycznych, pracowni gastronomicznej i procesów technologicznych)? Proszę o podanie przepisów wyjaśniających tę sytuację.

Odpowiedź:
Autor pytania nie podał miejsca prowadzenia praktycznej nauki zawodu. Dlatego należy zauważyć, że zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DzU z 2010 r., nr 244, poz. 1626) zajęcia praktyczne realizowane w szkołach prowadzą nauczyciele, a te realizowane u pracodawców mogą także prowadzić:
– pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla nauczycieli,
– pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu pracy.  Instruktorzy praktycznej nauki zawodu realizowanej w szkołach powinni posiadać kwalifikacje wymagane od nauczycieli.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych określa § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn.: DzU z 2013 r., poz. 1207 ze zm.).

Zatem kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w szkołach ma m.in. osoba, która posiada świadectwo dojrzałości, dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać.

Komentarze

Dodaj komentarz

  1. Kończyłam podyplomowo kierunek kształcenie zawodowe w ramach obszaru gastronomicznego na WSKZ, dzięki temu kierunkowi mogłam podjąć zatrudnienie w szkole. Studia bardzo dobrze mnie przygotowały mnie do nauczania przedmiotu, dodatkowym plusem jest to, że WSKZ prowadzi studia w formie online.

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz