Kwalifikacje do nauki w klasach 4-8 szkoły podstawowej języka angielskiego
Odpowiada
05.10.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy bedąc magistrem filologii polskiej (specjalnosc nauczycielska) oraz mając licencjat z filologii angielskiej, mogę uczyć w klasach 4-8 szkoły podstawowej? Jezeli nie, to czy podyplomowka z przygotowania pedagogicznego do nauki jezykow obcych daje kwalifikacje? Czy musi byc konretnie do nauki jezyka angielskiego?

Odpowiedź:

Rozumiem, że w pytaniu chodzi o kwalifikacje do języka angielskiego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie "z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym" i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.

W § 12 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, zostało zawarte, że kwalifikacje do nauczania języków obcych w szkołach podstawowych posiada m.in. osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

W § 2 pkt 2 ww. rozporządzeni zostało określone, że ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przygotowaniu pedagogicznym należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, a o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy m.in. dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego. Z informacji zawartej w treści pytania wynika, że nauczyciel nie posiada przygotowania pedagogicznego do nauczania w szkołach języka angielskiego. Aby uzyskać takie przygotowanie powinien dodatkowo ukończyć kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego.

Podstawa prawna:

  • 2 pkt 2, § 12 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.),
  • 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz