Kwalifikacje do nauczania geografii
Odpowiada
23.10.2019
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE
Dzień dobry Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie od strony prawnej następującej sytuacji: W maju tego roku ukończyłam staż uprawniający do nadania stopnia nauczyciela mianowanego, złożyłam dokumenty niezbędne do podjęcia postępowania egzaminacyjnego i podczas procedury Pani inspektor stwierdziła, że nie mam uprawnień do nauczania przedmiotu, z którego odbyłam staż. Stwierdziła to na podstawie suplementu do dyplomu studiów magisterskich, na którym widnieje adnotacja, iż są tą studia specjalność "geografia nienauczycielska" na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Historia mojego wykształcenia wygląda następująco: - w 2005 roku ukończyłam studia licencjackie na kierunku przyroda z matematyką z przygotowaniem pedagogicznym - 2007 ukończyłam studia magisterskie na kierunku geografia nienauczycielska - w 2016 roku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną - w 2018 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku matematyka nauczycielska, na których kolejny raz otrzymałam uprawnienia pedagogiczne. Od 2005 roku jestem czynnym nauczycielem, pracowałam jako nauczyciel przyrody i matematyki, a najdłużej jako nauczyciel geografii w szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum. Bardzo proszę o pomoc i odpowiedź czy moje wykształcenie jest wystarczające do nauczania przedmiotu geografia i tym samym czy mogę przystąpić do egzaminu nadającego kolejny stopień awansu. Z wyrazami szacunku Joanna Jagodzińska

 

ODPOWIEDŹ

Odpowiedź:

Jeśli nauczycielka realizowała staż będąc zatrudniona na stanowisku nauczyciela geografii to powinna posiadać przygotowanie pedagogiczne z zakresu tego przedmiotu.

Uzasadnienie:

Z treści pytania nie wynika na jakim stanowisku została zatrudniona nauczycielka podczas odbywania stażu oraz w jakim typie szkoły. Jeśli było to stanowisko nauczyciela matematyki to nauczycielka posiada kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu we wszystkich typach szkół. Jeśli nauczyciela przyrody – to posiada kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu w szkole podstawowej. Natomiast w sytuacji nauczyciela geografii, jeśli nauczycielka ukończyła studia mgr na kierunku geografia (niepedagogiczna) to powinna również ukończyć kurs pedagogiczny/studia podyplomowe w zakresie nauczania geografii. Zgodnie bowiem z przepisami rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nauczyciel posiada kwalifikacje do prowadzenia danych zajęć, jeśli m.in. ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Przez przygotowanie pedagogiczne należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin. O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego. W przypadku wątpliwości można również zwrócić się do kuratorium oświaty, które nadzoruje zatrudnienie nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami.

Podstawa prawna:

rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz