Kwalifikacje do nauczania angielskiego w przedszkolu i klasach I-III
Odpowiada
02.07.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy mogę uczyć języka angielskiego w klasach I-III oraz oddziałach przedszkolnych posiadając: studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie kształcenia zintegrowanego (wcześniej licencjat z edukacji zintegrowanej z wychowaniem przedszkolnym) oraz studia podyplomowe na kierunku \"nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej\" ukończone w 2016r. Czy studia podyplomowe na w/w kierunku są wystarczające, czy pomimo to, powinnam mieć jeden z certyfikatów wymienionych w rozporządzeniu.

Odpowiedź:

Nie posiada Pani pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Należy posiadać dodatkowo jeden z certyfikatów wymienionych w rozporządzeniu o kwalifikacjach.

Uzasadnienie:

Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych, określone w § 4 rozporządzenia MEN z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a ponadto legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia, i ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

Jak zatem z tego wynika, aby posiadać kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, to oprócz ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego, należy legitymować się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia o kwalifikacjach. Ukończenie studiów magisterskich na kierunku pedagogika w zakresie kształcenia zintegrowanego (wcześniej licencjat z edukacji zintegrowanej z wychowaniem przedszkolnym), nawet przy legitymowaniu się studiami podyplomowymi na kierunku nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nie daje podstaw do nauczania w przedszkolu i klasach I-III.

Nauczycielka posiadałaby kwalifikacje, gdyby zakres studiów magisterskich na kierunku pedagogika dotyczyłby nauczania języka obcego w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych, albo gdyby studia na kierunku pedagogika miały dodatkową specjalność nauczycielską - język obcy.

Podstawa prawna:

  • 12 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz