Kwalifikacja na stanowisko pedagoga specjalnego
Odpowiada
28.11.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dzień dobry. Mam ukończone studia wyższe- magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego oraz kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej. Czy mogę obecnie (do 2026 r.) zajmować stanowisko pedagoga specjalnego w szkole podstawowej?

Odpowiedź:

Moim zdaniem tak. Terapia pedagogiczna zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela mieści się w zakresie szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej.

Zgodnie z załącznikiem 3 do ww. rozporządzenia:

 

1.1. Standard ma zastosowanie do kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

1) w zakresie:

 1. a) edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogiki),
 2. b) edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogiki),
 3. c) edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 4. d) pedagogiki leczniczo-terapeutycznej, e) edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 5. f) edukacji włączającej,

2) w zakresie:

 1. a) pedagogiki resocjalizacyjnej,
 2. b) logopedii,
 3. c) pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej),
 4. d) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – zwanego dalej „zawodem nauczyciela

Uzasadnienie:

Aby zajmować stanowisko pedagoga specjalnego, nauczyciel musi spełnić wymagania kwalifikacyjne w jednym z 3 wariantów.

1.

 • jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna,
 • przygotowanie pedagogiczne

2.

 • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie pedagogiki specjalnej,
 • przygotowanie pedagogiczne

3.

 • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki,
 • kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej,
 • przygotowanie pedagogiczne

 

W każdym z wariantów wymagana będzie pedagogika specjalna, ale w odróżnieniu od nauczyciela wspomagającego nie będzie konieczne zdobycia kwalifikacji w zakresie określonej specjalności pedagogiki specjalnej.

 

Do dnia 31 sierpnia 2026 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego:

 • w przedszkolach - posiada również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej (ogólne wymogi dotyczące nauczyciela), a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej,
 • w szkołach - posiada również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe, w zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Podstawa prawna:

 • 19a, § 30a rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.)

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz