Konsekwencje zwolnienie nauczyciela z art. 20 Karty Nauczyciela
Odpowiada
29.07.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem mianowanym. Rozpoczęłam pracę 1 września 1983 roku. W tegorocznym arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2022/2023 nie przewidziano dla mnie godzin dydaktycznych. Dyrektor zaplanował moje zwolnienie od 1 września 2022 roku zgodnie z art. 20 KN. Jednak od 18 maja 2021 roku do 10 sierpnia 2021 roku przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Moje pytanie brzmi: - czy mogę otrzymać nagrodę jubileuszową z tytułu 40 lecia pracy zawodowej? - czy mogę odebrać uzupełniający urlop we wrześniu 2022 roku? - czy jest możliwość zwolnienia mnie we wrześniu abym mogła skorzystać z art.20 KN i otrzymać odprawę jubileuszową?

Odpowiedź:

Zwolnienie z art. 20 Karty Nauczyciela wymusza na dyrektorze rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z dniem 31 sierpnia (w szkołach feryjnych). W tym przypadku z dniem 31 sierpnia 2022 r. – zakładam, że nauczycielka jest zatrudniona właśnie w takiej szkole. Dyrektor nie może zmienić tego terminu. Dyrektor może skrócić okres wypowiedzenia, ale nie może zmienić terminu rozwiązania stosunku pracy, jeżeli rozwiązanie następuje na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.

Można ustalić inną podstawę rozwiązania stosunku pracy np. we wrześniu na mocy porozumienia stron (nauczyciela i dyrektora), ale wtedy nie otrzyma Pani odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z art. 20 Karty Nauczyciela.

Jeżeli chodzi o nagrodę jubileuszową to w tym przypadku nauczyciel nabywa do niej prawo (za 40 lat pracy) w ostatnim dniu okresu pracy uprawniającego do tej nagrody  - a ściślej interpretując w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie (uchwała 7 sędziów SN z 26 lutego 1990 r., sygn. akt III PZP 57/89, uchwała SN z 21 maja 1991 r., sygn. akt I PZP 16/91). Jeżeli okres 40 lat upłynie w okresie od 1 września 2022 r. do końca lutego 2023 r. to warto skorzystać ze stanu nieczynnego. Nauczyciel może w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia stosunku pracy złożyć pisemny wniosek o przeniesienie w stan nieczynny (art. 20 ust. 5c Karty Nauczyciela). Wtedy ten stan pozwoli nabyć prawo do nagrody za 40 lat pracy, pod warunkiem, że w tym okresie upłynie staż pracy do nagrody za 40 lat pracy.

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy nabędzie Pani prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Zatem w praktyce skoro umowa ulega rozwiązaniu należy się Pani ekwiwalent za urlop które nie zdążyła Pani wykorzystać, również za rok 2021.

Podstawa prawna:

  • 20, art. 66 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz