Ile uczniów może korzystać z jednego zastawu komputerowego?
Odpowiada
28.08.2015
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy w klasach I–III szkoły podstawowej na zajęciach komputerowych dwoje uczniów może korzystać z jednego zestawu komputerowego?

Odpowiedź:

Tak, w nauczaniu zintegrowanym w I etapie edukacyjnym dopuszcza się korzystanie przez dwoje uczniów z jednego zestawu komputerowego. Z podstawy programowej wynika cp prawda zalecenie, aby podczas zajęć komputerowych uczeń miał do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu, jednak jest to zalecenie, a nie zobowiązanie. Należy zadbać o to, aby w sali lekcyjnej było przynajmniej kilka kompletnych zestawów komputerowych z oprogramowaniem odpowiednim do wieku, możliwości i potrzeb uczniów. Uczniom klas I–III należy umożliwić korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej.

Przepis mówiący, że liczba uczniów nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej jest związany z treścią § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych komputerowych z informatyki i technologii informacyjnej podział na grupy jest obowiązkowy w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów w klasach IV–VI szkoły podstawowej, a także w gimnazjum, w zasadniczej szkole zawodowej, w liceum ogólnokształcącym i technikum oraz w szkole policealnej.

Podstawa prawna: załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2012 r., poz. 977 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DzU z 2012 r., poz. 204 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz