Harmonogram zebrań rady pedagogicznej
Odpowiada
06.12.2007PYTANIECzy wszystkie terminy zwoływania posiedzeń rady pedagogicznej regulowane są w sposób ustawowy? Czy można zaplanować zebranie rady w sobotę?
ODPOWIEDŹZebrania rady pedagogicznej zwoływane są w sposób
obligatoryjny i
fakultatywny.Obligatoryjne posiedzenia rady pedagogicznej dotyczą zebrań w sprawach:


· organizacyjnych (porządkowych szkoły),


· klasyfikacyjnych (zatwierdzanie wyników klasyfikowania i promowania uczniów).


Mają one mniej więcej określony termin i określony formalny przebieg.


Art. 40 ust. 5 ustawy o systemie oświaty „
Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie(semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb (...)”
.Fakultatywne zebrania rady pedagogicznej zwołuje się ze względu na konieczność przedyskutowania ważnych spraw szkoły (np. wydarzenia, rocznice itp.). O terminie i potrzebie zebrania decyduje wówczas dyrektor szkoły zgodnie z zaplanowanym przez siebie terminarzem posiedzeń rady pedagogicznej.


Rada pedagogiczna może spotykać się również w celach szkoleniowych – patrz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (…)
.


W odróżnieniu od innych spotkań rady szkoleniowe mogą odbywać się w dowolnym czasie. Nie wymaga się też
quorum, co nie oznacza, że nauczycieli nie obowiązują te same reguły obecności, jak w przypadku innych zebrań. Protokół z rady szkoleniowej może mieć formę bardzo zwięzłą, a materiały lub program szkolenia stanowią załącznik do niego.Przykład rocznego harmonogramu posiedzeń rad pedagogicznychMiesiąc

Tematyka zebrań


Sierpień
Rada organizacyjna i kwalifikacyjna (m.in. zatwierdzenie planu pracy szkoły oraz wyników egzaminów kwalifikacyjnych i poprawkowych).


Październik
Rada organizacyjna


Przyjęcie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.


Listopad
Rada szkoleniowa, np. zmiany w prawie oświatowym.


Styczeń
Rada klasyfikacyjna – zatwierdzenie wyników klasyfikacji semestralnej uczniów.


Marzec
Rada szkoleniowa, np. egzaminy zewnętrzne – organizacja, harmonogram, procedura itp.


Kwiecień
Rada klasyfikacyjna (klasy maturalne).


Czerwiec
Rada klasyfikacyjna – zatwierdzenie wyników klasyfikowania i promowania uczniów.


Rada organizacyjna – podsumowanie pracy szkoły oraz wnioski na następny rok szkolny.Uwaga!


Jeżeli nie zachodzą specyficzne okoliczności, posiedzenia rady pedagogicznej powinny odbywać się po zakończeniu zajęć dydaktycznych. Do wszystkiego jednak należy podchodzić racjonalnie i rozsądnie. Jeżeli zajęcia trwają do 16.00 i dłużej, to można w dniu posiedzenia rady pedagogicznej zorganizować w szkole skrócone lekcje. Jednak taka organizacja dnia powinna się odbyć po wcześniejszym powiadomieniu rodziców oraz w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę. Posiedzenia rady pedagogicznej potrafią być wielogodzinne. Gdyby tak rygorystycznie podchodzić do zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.), to codzienne funkcjonowanie szkół w znaczny sposób odbiegałoby od rzeczywistości (nie odbywałyby się bowiem żadne uroczystości, akademie, konkursy czy też próbne sprawdziany/egzaminy). Należy więc podchodzić rozsądnie do organizacji posiedzeń rady pedagogicznej, która przecież posiada swoje umocowanie w systemie oświaty.
Niezalecane jest też organizowanie spotkań w soboty, które są dniami wolnymi od pracy. Art. 42c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wyraźnie stanowi, że nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.


Należy także pamiętać, że
udział nauczycieli w posiedzeniach rady pedagogicznej odbywa się w ramach obowiązującego nauczyciela 40-godzinnego czasu pracy (nieobecność na radzie jest traktowana jak nieobecność w pracy).


Podstawy prawne:


1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,


2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,


3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (…)
,


4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców, współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz