Godziny ponadwymiarowe
Odpowiada
02.06.2010

PYTANIE

W tygodniu mam do przepracowania dwa dni zajęć praktycznych po 7 godzin. Z 14 godzin zajęć 10 to pensum, a 4 nadgodziny.


Gdy jedna z klas odbywa miesięczną praktykę, nadzoruję jej przebieg i prowadzę zajęcia nieodpłatnie. Brakujące do pensum 3 godziny tygodniowo mam sumowane i w następnych miesiącach potrącane z nadgodzin. Czy jest to prawidłowe, skoro w tym czasie jestem w pracy?

ODPOWIEDŹ

W sytuacji, o której mowa nauczycielowi potrącono z godzin ponadwymiarowych godziny, które nie zostały wypracowane z uwagi na praktyki zawodowe uczniów.

Taki przypadek przewidują przepisy Karty Nauczyciela. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć i dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych. Oznacza to, że nauczyciel w różnych okresach roku szkolnego będzie miał różny tygodniowy wymiar zajęć. Jednak w perspektywie całorocznej będzie traktowany, jak nauczyciel realizujący stałe pensum. To organ prowadzący określa zasady rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, których plan zajęć przewiduje różną liczbę godzin w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Z uwagi na powyższe i w świetle przedstawionego stanu faktycznego trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na tak zadane pytanie, gdyż nie podano, w jakim wymiarze nauczyciel pracował w poszczególnych okresach roku szkolnego. Wydaje się, jednak, że w taki sposób powinien być rozliczany wymiar zajęć opisanego nauczyciela.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.), art. 42 ust. 5b, ust. 7 pkt 1.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz