Godziny ponadwymiarowe przy uzupełnianiu etatu
Odpowiada
14.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem dyplomowanym nauczycielem języka angielskiego w szkole podstawowej. Mam umowę na czas nieokreślony, ale uzupełniam etat w drugiej szkole w tej samej gminie w wymiarze 6h. W macierzystej szkole uczę klasy 8, 7 i 4. Pani dyrektor ZOS nie pozwala przydzielać mi ani zajęć nauczania indywidualnego ani zajęć wspomagających w macierzystej szkole, ponieważ uzupełniam etat i twierdzi, że prawo na to nie pozwala. Bardzo proszę wyjaśnienie czy jest na to podstawa prawna? Nadmieniam, że pani dyrektor musiałaby przyjąć kogoś innego, ponieważ drugi anglista ma już półtorej etatu (prowadzi też bibliotekę) i nie chce tych godzin.

Odpowiedź:

Nauczyciel uzupełniający nie może mieć godzin ponadwymiarowych, czy to w formie nauczania indywidulanego czy zajęć wspomagających.

Uzasadnienie:

Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Nauczyciel uzupełniający pensum w innej szkole pozostaje w zatrudnieniu wyłącznie w szkole macierzystej i nie jest pracownikiem szkoły, w której uzupełnia etat. W związku z tym, że skierowanie do innej szkoły jest w celu uzupełnienia etatu, czyli w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony brakuje godzin dla tego nauczyciela organ prowadzący kieruje go do innej szkoły  na tyle godzin ile mu brakuje. Zatem nie ma możliwości by w sumie miał więcej niż etat. Dlatego nie może mieć godzin ponadwymiarowych.

W opisanym przypadku dyrektor powinien poinformować organ prowadzący, który może cofnąć decyzję o uzupełnianiu lub ją zmieniać, tak aby umożliwić Panu pracę parce w szkole macierzystej w wyższym wymiarze.

Podstawa prawna:

  • 22 ust. 1, art. 35 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Opublikowano: 14.01.2022

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz