Funkcja związkowa wicedyrektora szkoły
Odpowiada
04.11.2010

PYTANIE

Czy wicedyrektor szkoły może być jednocześnie członkiem Zarządu Ogniska ZNP w swojej placówce? Proszę o podanie podstawy prawnej.


ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854, z późn. zm.) zasady członkostwa w związku zawodowym oraz sprawowania funkcji związkowych ustalają statuty i uchwały statutowych organów związkowych. Statut Związku Nauczycielstwa Polskiego stanowi w ust. 1 art. 7, że członkami mogą być między innymi pracownicy zatrudnieni w szkołach, przedszkolach, placówkach wychowawczych, opiekuńczych i specjalnych. Wicedyrektor szkoły jest pracownikiem szkoły, a więc może być członkiem związku.

Statut ZNP przewiduje pewne ograniczenia odnośnie sprawowania funkcji związkowych. Art. 33 stanowi, że osoba zajmująca stanowisko dyrektora szkoły nie może pełnić funkcji członka zarządu oddziału, rady zakładowej oraz oddziałowej i zakładowej komisji rewizyjnej, funkcji Prezesa ZNP oraz prezesów poszczególnych ogniw organizacyjnych (w tym ogniska). Przepis ten wyraźnie wymienia dyrektora szkoły, natomiast pomija inne stanowiska kierownicze w szkole, jak na przykład wicedyrektora. Z tego można wnosić, że nie ma zakazu pełnienia funkcji związkowej przez wicedyrektora. Poza tym, na poziomie ogniska zakaz dotyczy łączenia funkcji prezesa ogniska ze stanowiskiem dyrektora szkoły. Statut nie wprowadza analogicznego ograniczenia dla pozostałych członków zarządu ogniska.

Krystyna Więcławska-Stysz – prawnik, zajmuje się prawem pracy i prawem oświatowym.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz