Forma zatrudnienia w placówce wychowawczej
Odpowiada
22.07.2010

PYTANIE

Podpisałam właśnie trzecią umowę na czas określony w placówce wychowawczej. Jestem zatrudniona na niepełny etat.


Taka forma zatrudnienia związana jest z tym, że liczba godzin mojej pracy może ulec zmianie w przyszłości, (jak rozumiem, jeśli np. zmniejszyłaby się liczba wychowanków). Czy pracodawca zastosował się w tym wypadku do Karty Nauczyciela – art. 10 ust. 7?

ODPOWIEDŹ

Kwestie zatrudniania nauczycieli reguluje Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (DzU z 2003 r. nr 118, poz. 1112). Art. 10 ust. 2 mówi, że z osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje, rozpoczynającą pracę w szkole nawiązuje się umowę na czas określony, na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Po zakończeniu stażu z nauczycielem mającym stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, podpisuje się umowę na czas nieokreślony (art. 10 ust. 4). Jeżeli zatem nauczyciel pracuje już trzy lata (trzy umowy z rzędu), należy domniemywać, że jest nauczycielem kontraktowym, a zatem winien mieć umowę na czas nieokreślony.

Ust. 7 art. 10 zakłada możliwość podpisania umowy z nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym na czas określony w dwóch sytuacjach:

1. w przypadku zastępstwa za nieobecnego nauczyciela;

2. w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania.

Zatem, jeżeli dyrektor szkoły wie na pewno, że w następnym roku szkolnym liczba wychowanków się zmniejszy, miałby prawo zatrudnić pracownika na czas określony. Każda sytuacja związana z potrzebą wynikającą z organizacji nauczania, skutkuje umową na czas określony, na dany rok szkolny. Jeżeli są takie potrzeby co rok, to co rok takie umowy się podpisuje.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz