Fałszowanie dokumentacji przez nauczyciela
Odpowiada
24.06.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach na zajęciach KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH możliwe jest uczestnictwo maksymalnie 5 osób. Co w sytuacji, gdy dyrektor nakazuje pracownikowi przeprowadzać zajęcia dla większej ilości osób, a w sytuacji, gdy ilość uczniów przekracza 5 osób zmniejszać ilość uczestników w dokumentacji? Kto wówczas bierze odpowiedzialność za przekroczoną liczbę uczniów podczas zajęć w przypadku kontroli? Czy jest to złamanie prawa, czy dyrektor szkoły ma prawo na taką decyzję?

Odpowiedź:

Generalnie odpowiada dyrektor, ale jeżeli nauczyciel wie, że łamie przepisy to również ponosi odpowiedzialność. Dyrektor nie powinien łamać przepisów wskazanego rozporządzenia.

Nauczyciel nie powinien zgadzać się na polecenie służbowe dyrektora niezgodne z przepisami. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 kodeksu pracy).

W dokumentacji szkolnej należy zamieszczać informacje prawdziwe, gdyż w przeciwnym wypadku będziemy mieć do czynienia z fałszowaniem dokumentacji. Niestety zatajanie prawdziwych danych w dokumentacji wytworzonych przez dyrektora lub nauczyciela jest niczym innym jak poświadczeniem nieprawdy w ich treści. Takie działanie może być podstawą odpowiedzialności karnej za przestępstwo fałszerstwa (art. 271 § 1 Kodeksu karnego). Zaś skazanie za umyślne przestępstwo popełnione umyślnie skutkuje wygaśnięciem stosunku pracy nauczyciela (art. 26 Karty Nauczyciela).

Również dyrektor, czy nauczyciel który dopuszcza do łamania przepisów m.in. ww rozporządzenia naraża się też na postępowanie dyscyplinarne za uchybienie godności zawodu. Może być więc ukarany przez komisję dyscyplinarną karą nagany z ostrzeżeniem, zwolnienia z pracy, zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do zawodu przez 3 lata i wydalenia z zawodu (art. 75 ust. 1, art. 76 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Podstawa prawna:

  • 26, art. 75, art. 76 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),
  • 271 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2345),
  • 100 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze. zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz