Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Odpowiada
17.07.2009PYTANIECzy nauczycielowi zatrudnionemu w szkole feryjnej w okresie od 15.09.2008 r. do 30.11.2008 r. przysługuje ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?
ODPOWIEDŹZgodnie z artykułem 65 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczyciel, który jest zatrudniony w szkole feryjnej, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie zimowe. Prawo do drugiego i następnych urlopów otrzymuje natomiast w każdym kolejnym roku kalendarzowym. Jednakże z przepisu przywołanej regulacji wynika, że nauczyciel, którego stosunek pracy zakończy się w trakcie pierwszego semestru, nie nabędzie prawa do urlopu wypoczynkowego. Skutkuje to również brakiem prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.


Taki stan rzeczy ma miejsce w przytoczonej sytuacji.
Nauczyciel, będąc zatrudniony w okresie od 15.09.2008 r. do 30.11.2008 r., nie nabył prawa do urlopu, a więc również do ekwiwalentu.Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz