Dwukrotne przerwanie stażu awansu zawodowego
Odpowiada
06.02.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego może zostać przerwany dwukrotnie z tytułu ciąży? Oczywiście jeśli w obu przypadkach nieprzerwany okres nieobecności jest krótszy niż 1 rok i 6 miesięcy?

 

Odpowiedź:

Do przerwania stażu awansu zawodowego dochodzi w dwóch sytuacjach – w zależności od przyczyn nieobecności. Karta Nauczyciela dzieli nieobecności wpływające na termin zakończenia stażu na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą nieobecności w pracy z powodu:

 • pozostawania w stanie nieczynnym,
 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby (zwolnienia lekarskie),
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (np. opieka na dzieckiem, czy opieka nad dzieckiem w zw. z COVID) lub
 • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy związane z rodzicielstwem

(art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela)

Wskazane nieobecności przedłużą staż wyłącznie wtedy, gdy trwały nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. Gdy jednak nieprzerwana nieobecność przekroczy rok – nauczyciel musi odbyć staż od nowa w pełnym wymiarze.

Druga grupa nieobecności wpływających na termin zakończenia stażu dotyczy urlopów związanych z rodzicielstwem. W tym przypadku nieobecność w pracy z powodu korzystania z:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego lub
 • urlopu ojcowskiego

- spowoduje, że staż ulegnie przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności (art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela).

W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy łącznie ze wszystkich przyczyn wpływających na termin zakończenia stażu (a więc z obu grup) jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela).

W związku z powyższym fakt ciąży nauczycieli nie ma wpływu na odbywanie stażu awansu zawodowego. Tylko wskazane powyżej przyczyny nieobecności mają wpływ na przerwanie stażu awansu zawodowego.

Obecnie w związku ze zmianami w Karcie Nauczyciela dotyczącymi awansu zawodowego należy pamiętać o przepisach przejściowych. Zgodnie z art. 11 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. „Nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela dyplomowanego, stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych”. Zatem jeżeli mamy do czynienia z nauczycielem który 1 września 2022 r realizował staż na dyplomowanego a zostanie on przerwany z uwagi na nieobecności dłuższe niż rok i 6 miesięcy, będzie uprawiony do odbycia stażu ponownie również na starych zasadach.

Jeżeli jednak już raz przerwał staż awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego  i do 31 sierpnia 2022 r. nie zdążył ponownie rozpocząć stażu od nowa, to nie jest możliwe ponownie rozpoczęcie stażu w pełnym wymiarze, ponieważ rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego nie jest możliwe po 31 sierpnia 2022 r. Nauczyciel może uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego wtedy już tylko na nowych zasadach.

Podstawa prawna:

 • 9d ust. 5 i 5a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) – w wersji obowiązującej do 31 sierpnia 2022 r.,
 • 11 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1730).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz