Doświadczenia w pracowni chemicznej
Odpowiada
03.02.2010

PYTANIE

Dowiedziałam się od inspektora bhp, że nie można wykonywać żadnych doświadczeń z chemii (chodzi o gimnazjum), jeśli nie ma w klasie (pracowni) dygestorium. Jest jakiś przepis, który to określa?


ODPOWIEDŹ

Kwestię przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69). Rozdział drugi rozporządzenia dotyczy warsztatów, laboratoriów pracowni oraz stanowisk praktycznej nauki zawodu.

Zagadnienia dotyczące bhp na lekcjach chemii omówione są w § 28 i 29. Pierwszy z nich mówi, iż uczniów pracujących w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych w celu zabezpieczenia przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników zaopatruje się w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. § 29 z kolei zobowiązuje do umieszczania substancji i preparatów chemicznych w odpowiednich pojemnikach opatrzonych napisami zawierającymi nazwę substancji i preparatu oraz informacje o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia. Ponadto substancje niebezpieczne i preparaty niebezpieczne w rozumieniu przepisów o substancjach i preparatach chemicznych przechowuje się w zamkniętych pomieszczeniach specjalnie przystosowanych do tego celu.

Dygestorium to komora wyposażona w wydajny wentylator wydmuchujący powietrze poza teren laboratorium (najczęściej umiejscowiony na dachu), a której głównym zadaniem jest zapobieganie wydostawania się do atmosfery z laboratorium szkodliwych substancji (trucizn, czy nieprzyjemnych zapachów gazów itp.), a także ochrona przed ewentualnymi pożarami i eksplozjami. Studiując zalecenia pokontrolne różnorakich instytucji kontrolujących, można się natknąć na konieczność wprowadzania dygestorium jako elementu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania pracowni chemicznej.

W związku ze specyfiką pracy na lekcjach chemii, podczas ich trwania mogą pojawić się szkodliwe substancje, a zatem stosowanie dygestorium wydaje się jak najbardziej uzasadnione.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz