Dojazd dziecka do szkoły
Odpowiada
28.08.2009PYTANIECzy gmina ma prawo odmówić refinansowania dojazdów dziecka do gimnazjum, które mieści się poza obwodem gminy?


Moje dziecko chce chodzić do gimnazjum w sąsiedniej gminie. Odległość między domem a tą szkołą i miedzy domem a szkołą w naszym obwodzie są takie same. Gmina swoją odmowę tłumaczy tym, że wybrane gimnazjum leży poza naszym obwodem i w innej gminie − więc nie ma obowiązku refinansować dojazdów dziecka do szkoły.
ODPOWIEDŹKwestia drogi dziecka z domu do szkoły i z powrotem uregulowana jest poprzez artykuł 17 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm., ostatnie 2008 r. nr 70, poz. 416). W ustępie 1 stwierdzono, że sieć publicznych szkół winna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnienie obowiązku szkolnego. Wiąże się to również z kwestią odległości do najbliższej szkoły.


Droga, którą dziecko odbywa z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km w wypadku uczniów klas I–IV szkoły podstawowej i 4 km w wypadku uczniów klas V–VI szkół podstawowych oraz gimnazjów (ust. 2). Jeśli natomiast droga dziecka do szkoły przekracza odległości wyżej wymienione, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeśli rodzice dowożą dziecko własnym transportem (ust. 3). A zatem jeśli transport ma być zapewniony od 3 lub 4 km to oznacza to, że droga do 3 lub 4 km, powinna być pokonywana pieszo.


Wspomniany powyżej ust. 1 ustawy o systemie oświaty podkreśla, że sieć szkół winna być tak zorganizowana, ażeby każde dziecko spełniało obowiązek szkolny. Dlatego też poszczególne gminy tworzą szkolne obwody, tak aby umożliwić w jak najprostszy sposób dotarcie dziecka do szkoły. Gimnazjum, podobnie jak szkoła podstawowa, to szkoła rejonowa. Zatem każdy absolwent szkoły podstawowej jest niejako przypisany do rejonowego gimnazjum, do którego zawsze będzie przyjęty. W praktyce niejednokrotnie absolwent szkoły podstawowej wybiera inne niż rejonowe gimnazjum i o ile dyrektor danego gimnazjum wyrazi wolę zapisania go, może tam uczęszczać.


Wybór gimnazjum nierejonowego to decyzja rodzica i samego ucznia. Rezygnując ze szkoły rejonowej nie można domagać się od gminy dowozu do inne szkoły, jeśli mieści się ona na terenie innej gminy. Odległość do szkoły zatem nie ma znaczenia, gdyż gmina zapewnia dojazd do rejonowych szkół (na zasadach opisanych powyżej) we własnych granicach administracyjnych i do tego jest prawnie zobowiązana.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz