Dofinansowanie wycieczek z ZFŚS
Odpowiada
24.09.2012
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

Pracuję w państwowej szkole ponadgimnazjalnej. Co roku są organizowane kilkudniowe wycieczki dla nauczycieli, które są dofinansowywane z funduszu socjalnego. Nie jeżdżę na te wycieczki z racji mojej sytuacji rodzinnej (dwoje dzieci).

Czy mogę się ubiegać o wypłacenie mi środków socjalnych, które nie zostały wydane na pokrycie kosztów mojego udziału w wycieczkach?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335, z późn. zm., ostatnie DzU z 2002 r. nr 135, poz. 1146 – dalej jako uzfśs) przez osoby uprawnione do korzystania z Funduszu rozumie się: pracowników i ich rodziny, emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.

Pamiętać przy tym należy, że zgodnie z art. 8 uzfśs przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Dysponowanie środkami funduszu powinno odbywać się na podstawie kryterium socjalnego, czyli sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. W tym zakresie regulamin funduszu nie może wprowadzać dodatkowych warunków otrzymania świadczenia.

Zgodnie z art. 2 pkt. 1 uzfśs działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Nie ma więc możliwości, aby wypłacenia pracownikowi kwoty, którą przeznaczono na dofinansowanie wycieczki innych pracowników, gdyż środki te zostały przeznaczone na konkretny cel, a nie na pomoc materialną dla każdego pracownika.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz