Dni urlopowe dla pracowników obsługi
Odpowiada
12.05.2009PYTANIEProszę o wyjaśnienie ws. urlopu dla woźnej. Czy takie dni jak 14 października oraz dni wynikające z kalendarza roku szkolnego, np. 2 maja, jeśli jest to dzień roboczy, piątek po Bożym Ciele, są dniami wolnymi dla pracownika obsługi?
ODPOWIEDŹDni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz. 432, z późn. zm.). Rozporządzenie określa takie dni jak: 2 maja, piątek po Bożym Ciele, dzień sprawdzianu w Szkole Podstawowej itp. jako
dni wolne od zajęć lekcyjnych. Nie są to jednak dni urlopu dla nauczyciela, a jedynie dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektor w takim dniu może zorganizować zajęcia dla nauczyciela (oczywiście poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi), ale nie musi tego robić. W takim wypadku nauczyciel nie jest zobowiązany do przebywania w tym dniu na terenie szkoły. Powyższe rozporządzenie nie dotyczy jednak pracowników administracji i obsługi szkoły (pracowników samorządowych).
Oni mają wolne tylko w okresie urlopu oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy (dni te są wskazane w Ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – DzU nr 4, poz. 28, z późn. zm. – są to np. 1 stycznia – Nowy Rok, dzień Bożego Ciała). Pojęcie „dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych” nie odnosi się do grupy pracowników administracji i obsługi szkoły, gdyż takich obowiązków nie wykonują. Zatem dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, to dla wymienionej grupy normalny dzień pracy.


Szczególnie potraktowany przez ustawodawcę został Dzień Edukacji Narodowej. Zgodnie z art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 14 października uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych. Należy podkreślić, że dzień ten również nie jest dniem wolnym od pracy, a jedynie od zajęć lekcyjnych. Oznacza to, że w tym dniu w szkole mogą odbywać się różnego rodzaju zajęcia, które nie są zaliczane do zajęć lekcyjnych (np. ślubowanie klas pierwszych, akademia itp.). Pracownicy administracji i obsługi nie odbywają zajęć lekcyjnych, a więc
ten dzień nie jest dla nich dniem wolnym od pracy.Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz