Czy pedagog może pełnić funkcję wychowawcy klasy?
Odpowiada
22.10.2008PYTANIECzy pedagog szkolny zatrudniony na pół etatu może pełnić funkcję wychowawcy klasy?
ODPOWIEDŹW artykule 1 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela czytamy, że ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni publicznych szkołach, przedszkolach, placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Oznacza to, że przepisy Karty Nauczyciela dotyczą również pedagogów szkolnych.


Nauczyciel, zatrudniony w szkole bądź innej placówce, jest zobowiązany do wykonywania zadań określonych w rozdziale 2 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz. 674). Zgodnie z art. 6 ust. 1–4 Karty Nauczyciela nauczyciel jest zobowiązany do rzetelnego realizowania podstawowych funkcji szkoły: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym również zadań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa ucznia podczas zajęć organizowanych przez szkołę. Nauczyciel ma obowiązek wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, a także kształcić i wychowywać uczniów w poszanowaniu podstawowych wartości. O szczegółowych zadaniach nauczyciela decyduje dyrektor, który, na mocy art. 7, ust. 1–2, jest przełożonym wszystkich pracowników szkoły i odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, a także tworzenie optymalnych warunków służących rozwojowi ucznia. Dyrektor wyznacza zadania zgodnie z kwalifikacjami nauczyciela i ma prawo każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, niezależnie od wymiaru jego zatrudnienia, powierzyć funkcję wychowawcy. Wychowawcą może być zatem nie tylko nauczyciel konkretnego przedmiotu, ale także na przykład pedagog, psycholog czy terapeuta. Jeżeli w szkołach rzadko ci nauczyciele pełnią funkcję wychowawców klas, to nie dlatego, że nie powinni, ale raczej dlatego, iż mają z uczniami rzadszy kontakt niż na przykład polonista czy nauczyciel matematyki.Katarzyna Wójtowicz
– zastępca dyrektora Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Komentarze

Dodaj komentarz

  1. Pracuję w szkole od 10 lat i w tym roku objęłam wychowawstwo. Skończyłam podyplomowo kompetencje wychowawcze na WSKZ. Kierunek bardzo dobrze przygotował mnie do pełnienia nowej funkcji, dodatkowo byłam bardzo zadowolona z toku nauki, która prowadzona jest w formie online.

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz