Czterodniowy tydzień pracy
Odpowiada
08.10.2019
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE
Dzień dobry Nauczyciel może wnioskować do dyrektora szkoły o czterodniowy tydzień pracy ze wzgledu na dokształcanie sie. Czy nauczyciel musi dokształcać sie tylko ze skierowaniem od dyrektora. Chciałbym rozpocząć studia na filologii hiszpańskiej i zajecia mam też w piątki. Kierunek studiów to mój wybór, dyrektor nie kierował mnie na nie. Czy w związku z tym moge starać sie o dzień wolny w piątek czy też o czterodniowy tydzień pracy można sie starać tylko w przypadku gdy dyrektor skierował mnie do nauki na wyższej uczelni? z góry dziekuje za odppowiedź

 

ODPOWIEDŹ

Jeżeli nauczyciel dokształca się to może wnioskować o ustalenie czterodniowego tygodnia pracy, nawet jeżeli dokształcanie odbywa się  bez skierowania dyrektora (tutaj nie ma gwarancji że dyrektor wyrazi zgodę). Innym wyjście jest wnioskowanie do dyrektora o udzielenie zwolnienia z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Uzasadnienie:

Zasadą jest, że tydzień pracy nauczyciela wynosi 5 dni. W wyjątkowych przypadkach, związanych z dokształcaniem się przez nauczyciela, odbywaniem szkolenia branżowego, wykonywaniem przez niego innych ważnych społecznie zadań lub z organizacją pracy w szkole, nauczyciel może realizować obowiązujący go wymiar zajęć przez 4 dni tygodnia (art. 42c Karty Nauczyciela).

 

Zgodnie z powyższym dyrektor szkoły może (ale nie musi) ustalić nauczycielowi czterodniowy tydzień pracy w przypadku, gdy nauczyciel dokształca się. Przepis nie wskazuje, jaka forma doskonalenia jest podstawą do ustalenia czterodniowego tygodnia pracy dla nauczyciela (może być również niezwiązana z pracą w szkole), a zatem wyłączne kompetencje w kwestii oceny możliwości i zasadności ustalenia nauczycielowi czterodniowego tygodnia pracy posiada dyrektor.

Dyrektor nie ma obowiązku wyrażenia zgody na 4 dniowy tydzień pracy, nawet gdy nauczyciel się dokształca i nawet jeżeli jest to związane z pracą nauczyciela. Tym bardziej nie ma takiego obowiązku gdy dokształcanie nie jest związane z pracą. Jest to jego uprawnienie, co oznacza uznaniowość w podejmowaniu decyzji.

 

Innym rozwiązaniem jest możliwość wnioskowania do dyrektora o zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 1031 § 2 pkt 2 i § 3 Kodeksu pracy). To rozwiązanie może być zastosowane, gdy co prawa dyrektor nie skierował nauczyciela na studia ale dyrektor godzi się na takie rozwiązanie.

 

Podstawa prawna:

  • 42c ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.),
  • 1031 § 2 pkt 2 i § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2019 r., poz. 1040).

 

Dariusz Skrzyński

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz