Brak zachowania okresu karencji między stopniami awansu zawodowego
Odpowiada
06.12.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Mam problem co do awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Jestem tą osobą która robiła awans na nauczyciela kontraktowego w 2019 roku. Udało mi się go zdać i otrzymać tytuł 05.10.2019 roku. I we wrześniu 2021 roku zaczęłam awans na mianowanie. Co teraz okazuje się że zrobiłam to bezprawnie (moja pani dyrektor też nie zauważyła że nie minęły równo dwa lata). Co mam teraz zrobić w takim przypadku, jeżeli chce zacząć awans teraz?

Odpowiedź:

Rzeczywiście dotychczas nauczyciel kontraktowy mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela w wersji obowiązującej do 31 sierpnia 2022 r.).

Zatem formalnie nie powinna Pani rozpocząć stażu na stopień nauczyciela mianowanego od września 2021 r., bowiem nie upłynęło 2 lata od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Rozpoczęcie staży było możliwe od 1 września 2022 r.

Dodatkowo problem potęguje fakt, że od 1 września 2022 r. mamy zmiany w systemie awansu zawodowego. Zgodnie z przepisami przejściowymi w przypadku nauczycieli którzy w roku szkolnym 2018/2019 odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela odbywają według dotychczasowych przepisów, z tym że staż na nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy.

W związku z tym, że teraz powstaje pytanie czy w opisanej sytuacji nauczyciela należy traktować jako takiego który już staż rozpoczął, czy takiego który dopiero staż rozpocznie, skoro rozpoczęcie stażu nie było skuteczne. Moim zdaniem staż powinien być rozpoczęty ponownie od 1 września 2022 r., żeby w przyszłości  odbyty staż bez zachowania okresu przepracowania między poszczególnymi stopniami awansu zawodowego nie został zakwestionowany.

Biorąc pod uwagę doniosłość prawidłowego ustalenia, czy nauczyciel ma prawo rozpocząć staż oraz to, że przepisy dotyczące okresu przerwy między awansami są niejednolicie interpretowane, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z prośbą o ich rozstrzygnięcie (art. 9h ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela).

Podstawa prawna:

  • 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730),
  • 9h ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz