Awans na nauczyciela dyplomowanego od 1 września 2022 r.
Odpowiada
19.10.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

W związku ze zmianami w ustawie Karta Nauczyciela od 1 września 2022 r., proszę o udzielenie następującej informacji: Czy mogę rozpocząć na staż na nauczyciela dyplomowanego od 1 września 2022 r.?

Obecnie jestem nauczycielem mianowanym. Staż na nauczyciela mianowanego rozpocząłem 1 września 2019 r., a ukończyłem 31 maja 2021 r. (był to staż skrócony). Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą Karta Nauczyciela, od 1 września 2022 r. planowałem rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego. Ustawa Karta Nauczyciela, która wchodzi w życie od dn. 01.09.2022 r. zmienia zasady awansu zawodowego.

Wynika z niej, że czas oczekiwania na możliwość rozpoczęcia stażu znacznie się wydłużył.

Proszę o informację zwrotną, czy obowiązują mnie nowe zasady awansu zawodowego, czy też jest jeszcze możliwość  rozpoczęcia go na starych zasadach, być może jest jakiś okres karencji?

Odpowiedź:

Nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela dyplomowanego, stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych.

Nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego już go nie rozpoczynają od 1 września 2022 r.  tylko będą musieli stosować nowe regulacje, czyli pozostawać w zatrudnieniu przez określony czas – co do zasady 5 lat i 9 miesięcy (a jeżeli miał stopień naukowy to 4 lata i 9 miesięcy) od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Jednaka z uwagi na przepisy przejściowe okres pracy (ten wskazany wyżej) w szkole może zostać skrócony o 2 lata, czyli trzeba pozostawać w zatrudnieniu 3 lata i 9 miesięcy (lub odpowiednio 2 lata i 9 miesięcy).

Do okresów przepracowania wlicza się okresy zatrudnienia w szkole w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Do okresów tych  nie wlicza się okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego. 

Zatem okres pracy w roku szkolnym 2021/2022 zostanie zaliczony na poczet tego okresu przepracowania.  Pozostanie jeszcze 1 rok i 9 miesięcy przepracowania w szkole.

Podstawa prawna:

  • 11, art. 12 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730),
  • 9ca ust. 6-9 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz