Arkusze hospitacyjne
Odpowiada
09.01.2009PYTANIECzy mogę prosić mojego przełożonego o wgląd w arkusze hospitacyjne dotyczące przeprowadzonych przez mnie lekcji? Czy muszę się zwracać na piśmie, czy może to być ustna prośba? Czy mogę te arkusze skserować lub zrobić z nich notatki?
ODPOWIEDŹArkusz hospitacyjny to dokument, który jest wypełniany w czasie na rozmowy pohospitacyjnej prowadzonej przez hospitującego (dyrektora szkoły) z nauczycielem hospitowanym po przeprowadzonej hospitacji.
Rozmowa taka obejmuje: wnioski przedstawione przez nauczyciela, jego ustosunkowanie się do efektów zajęć, samoocenę zajęć oraz zarys dalszych zamierzeń. Hospitujący natomiast ustosunkowuje się do efektów hospitowanych zajęć. Wypełniony arkusz jest podpisywany przez hospitującego oraz hospitowanego.A zatem arkusz jest wypełniany w obecności zainteresowanego nauczyciela, który zna jego treść i który arkusz podpisuje. Arkusz pozostaje w dokumentacji dyrektora szkoły.


Nauczyciele, realizując ścieżkę awansu zawodowego i kompletując wymaganą dokumentację,
umieszczają w niej również arkusze hospitacyjne. Mogą zatem zwrócić się do dyrektora o udostępnienie arkuszy. Prośba może być zarówno pisemna, jak i ustna. Jej forma może zostać ustalona przez dyrektora.
Arkusz hospitacyjny można skserować.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz