Aktualności

Zmiany w ramowych planach nauczania dla szkół ponadpodstawowych

Zmiany w ramowych planach nauczania dla szkół ponadpodstawowych

14.01.2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło projekt zmian ramowych planów nauczania. Do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych 20 grudnia 2021 r. skierowano projekt rozporządzenia, w ramach którego przedmiot historia i teraźniejszość ma zastąpić wiedzę o społeczeństwie.

Zakres zmian

Przedmiot historia i teraźniejszość zastąpi wiedzę o społeczeństwie (w zakresie podstawowym). Obejmie zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz historii najnowszej – dzieje powojenne (od 1945 r. do 2015 r.).

Historia i teraźniejszość zastąpi WOS stopniowo, począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w klasach I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, branżowej szkoły I stopnia) i sukcesywnie w kolejnych latach następne klasy. 

W pozostałych klasach liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 do zakończenia cyklu kształcenia będzie obowiązywać podstawa programowa wiedzy o społeczeństwie w dotychczasowym brzmieniu.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, dotyczy:

1. Wprowadzenia nowego przedmiotu historia i teraźniejszość w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego:

  • 2022/2023 klasie I liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, a w latach następnych w kolejnych klasach wymienionych szkół;
  • 2025/2026 w semestrze I klasy I branżowej szkoły II stopnia, który rozpoczyna się 1 września 2025 r. lub 1 lutego 2026 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach i semestrach tej szkoły.

Przedmiot historia i teraźniejszość zastąpi przedmiot wiedza o społeczeństwie realizowany w zakresie podstawowym.

2. Dodania przepisu, który umożliwia w branżowej szkole I stopnia, technikum i branżowej szkole II stopnia realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w oddziale, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej.

Do projektu nowelizacji rozporządzenia dodano załączniki dotyczące wszystkich typów szkół objętych tą zmianą. Określają one, ile godzin historii oraz godzin przedmiotu historia i teraźniejszość będzie realizowane w poszczególnych klasach. Suma godzin przeznaczonych na te przedmioty będzie taka sama w cyklu kształcenia, jak suma godzin z przedmiotów historia i WOS.

Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Konsultacje potrwają do 17 stycznia 2022 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie MEiN TUTAJ.

Źródła:

MEiN, Zmiany w edukacji historycznej i społecznej w szkołach ponadpodstawowych – projekty rozporządzeń skierowane do konsultacji i uzgodnień, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiany-w-edukacji-historycznej-i-spolecznej-w-szkolach-ponadpodstawowych--projekty-rozporzadzen-skierowane-do-konsultacji-i-uzgodnien (dostęp: 22.12.2021).

MEiN, Zmiany w ramowych planach nauczania dla szkół ponadpodstawowych, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiany-w-ramowych-planach-nauczania-dla-szkol-ponadpodstawowych (dostęp: 22.12.2021).

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/projekty-zmian-w-edukacji-historycznej-i-spolecznej-w-szkolach-ponadpodstawowych-skierowane-do-konsultacji

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz