Aktualności

Zmiany w podziale środków na doskonalenie zawodowe

Zmiany w podziale środków na doskonalenie zawodowe

23.09.2015

Dyrektorzy szkół nie będą już musieli sporządzać wieloletnich planów doskonalenia zawodowego nauczycieli. MEN przygotowało bowiem projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym sposobu podziału środków na ten cel. Po jego wejściu w życie będą sporządzane coroczne analizy potrzeb, uwzględniające m.in. wnioski pedagogów czy wymagania stawiane szkole przez kuratorium.

Dokument został oddany do konsultacji społecznych. Przyjmowanie uwag zakończy się w pierwszej połowie października. Resort chce, aby zmiany zaczęły obowiązywać z początkiem nowego roku kalendarzowego, równolegle ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych, które mają wspomagać szkoły w diagnozowaniu potrzeb. Urzędnicy tłumaczą, że w dotychczasowym rozporządzeniu brak jest listy form doskonalenia nauczycieli odpowiadającej wprowadzanym zmianom.

Zgodnie z przedstawionym projektem dofinansowaniem ma być objęte szeroko rozumiane budowanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, w tym spotkania z udziałem zewnętrznych ekspertów (wykłady, warsztaty, konsultacje grupowe) oraz wszelkie formy inicjowane przez organizatora (np. lekcje pokazowe, omawianie dobrych praktyk, wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych).

Projekt nakłada nowy obowiązek na dyrektorów szkół. Będą oni zobligowani do corocznego przedstawiania organowi prowadzącemu wniosków ze zdiagnozowanych potrzeb szkoły. Natomiast organy prowadzące będą zobowiązane do uwzględniania tych potrzeb w planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz