Aktualności

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

25.09.2008

Dnia 23 września 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych i lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. (DzU, Nr 171, poz. 1059).


Ustalono w nim warunki, jakie muszą spełniać te programy, także podmioty dokonujące ich oceny oraz sposób i tryb wyboru programów.


W rozporządzeniu określono zasady, na jakich jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie tworzonych przez siebie programów w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. – Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych – ustanowionego uchwałą nr 179/2008 Rady Ministrów z dnia 16 września 2008 r.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz