Aktualności

Tryb przyjmowania uczniów do szkół

Tryb przyjmowania uczniów do szkół

10.03.2009

Dnia 13 marca 2009 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (DzU, Nr 31, poz. 208).


Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu obejmują m.in. zapisy regulujące warunki i tryb przyjmowania uczniów do ponadgimnazjalnych szkół integracyjnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz oddziałów integracyjnych w tych szkołach, oraz warunki przyjmowania absolwentów do ponadgimnazjalnych szkół specjalnych i do oddziałów specjalnych w szkołach ponadgimnazjalnych.


W rozporządzeniu uwzględniono także zmiany dotyczące procesu rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum i uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem. Przez najbliższe 3 lata szkolne (tj. 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012) do punktacji obowiązującej w zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych będą brane, tak jak dotychczas, tylko wyniki uzyskane z dwóch pierwszych części egzaminu gimnazjalnego (humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej), natomiast po tego upływie okresu – wyniki z trzech części egzaminu.


W rozporządzeniu znalazł się również zapis, zgodnie z którym minister właściwy do spraw rolnictwa i minister właściwy do spraw środowiska w odniesieniu do prowadzonych przez siebie szkół będą ustalać, w porozumieniu z dyrektorami tych szkół, liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych, a także będą przekazywać, za pośrednictwem dyrektorów szkół, informacje kandydatom, kuratorom oświaty i jednostkom samorządu terytorialnego o zawodach, w których będzie realizowane kształcenie, oraz o liczbie miejsc w poszczególnych typach szkół.


Zmiany zawarte w rozporządzeniu dotyczą także uchylenia zapisów dotyczących szkół ponadpodstawowych i szkół policealnych, co wiąże się z zaprzestaniem funkcjonowania tych szkół w systemie oświaty.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz