Aktualności

Trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie dotowania szkolnych bibliotek

Trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie dotowania szkolnych bibliotek

09.09.2015

Od 2550 zł dotacji dla najmniejszych szkół do 12 tys. zł dla tych najliczniejszych na zakup nowych książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych zakłada rządowy program promujący czytelnictwo. Zakończyły się konsultacje dotyczące rozporządzenia, w którym określono warunki dotacji. Pominięte na początku szkolne placówki, w końcu znalazły się w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Wstępem był ubiegłoroczny program „Książki naszych marzeń”.

Swoje uwagi dotyczące rozporządzenia przesłała Polska Izba Książki, a ZNP zapowiedziało, że potrzebuje czasu na skonsultowanie założeń programu ze środowiskiem nauczycielskim. Przedstawiciele PIK wskazują na potrzebę stworzenia programu motywującego uczniów do czytania, a największą rolę powinni według nich odegrać w tym nauczyciele. Pokazuje także, że dobrymi partnerami w działaniu na rzecz czytelnictwa są lokalne księgarnie, które stanowią doskonałe miejsce promocji książek. W obecnej postaci program ograniczony jest do aspektu poprawy zaopatrzenia bibliotek, jest pasywny i nie buduje zespolonych lokalnych sił, działających na rzecz czytelnictwa – podsumowała w piśmie do minister Kluzik-Rostkowskiej dr Grażyna Szarszewska-Kuhl.

Danuta Brzezińska z Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w piśmie do resortu edukacji wskazuje kilka problemów. Mówi o zbyt wygórowanych wymaganiach dla części szkół (w ponad 7% z nich nie ma szkolnej biblioteki) oraz uzależnieniu liczby zleconych projektów od liczby oddziałów, a nie np. od liczby godzin, w jakich pracuje nauczyciel bibliotekarz. Diagnozę potrzeb Towarzystwo proponuje zostawić po stronie szkół, a nie bibliotek pedagogicznych. Dodaje także, że powinno się przewidzieć możliwość braku wkładu własnego, jeżeli szkoła jest aktywna, a organ prowadzący nie jest w stanie dofinansować projektu.

Jak ma wyglądać program?

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, zostało opublikowane pod koniec sierpnia. Określa ono kwoty wsparcia bibliotek oraz procedury i zasady występowania o dotacje i przyznawania ich. Lista wymogów, jakie muszą spełnić placówki i jednostki zarządzające nimi, jest długa.

Według projektu rozporządzenia szkoła będzie musiała zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu pozycji książkowych. Będzie zobligowana do podjęcia współpracy z biblioteką publiczną lub pedagogiczną w sprawie zakupu propozycji czytelniczych i wymiany informacji na temat wydarzeń promujących czytelnictwo. Dodatkowo szkoła, która otrzyma dofinansowanie, będzie musiała zorganizować co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo oraz spotkanie z rodzicami dotyczące wpływu lektury na rozwój dzieci. Ważne jest także takie zorganizowanie pracy szkolnej biblioteki, aby uczniowie mogli wypożyczyć książki na ferie oraz na wakacje.

W dokumencie znajdziemy także zapisy dotyczące bibliotek pedagogicznych. Mogą one otrzymać z programu maksymalnie 4600 zł. Zobligowane są natomiast do wsparcia planowania zakupu księgozbioru, informowania o imprezach promujących czytelnictwo oraz wspomagania szkolnych bibliotek w zakresie kształtowania postaw czytelniczych i diagnozowania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

O dofinansowanie mogą się starać także Szkolne Punkty Konsultacyjne. Wysokość dotacji jest w ich wypadku uzależniona od liczby dzieci w szkole i waha się od 1600 do 4500 złotych.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz