Aktualności

Szkoła musi zapewnić nauczycielom pomoce dydaktyczne

Szkoła musi zapewnić nauczycielom pomoce dydaktyczne

10.02.2011

W dniu 10 lutego 2011 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 grudnia 2010 r.

w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (DzU z 2010 r. nr 6, poz. 23).

Według rozporządzenia nauczyciel ma prawo do nieodpłatnego wyposażenia w materiały niezbędne do wykonywania swoich obowiązków. Materiały te ma zapewnić szkoła.

Ponadto szkoły powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiające realizację programów nauczania.

W bibliotece mają się znaleźć opisy programów nauczania, wraz z podręcznikami, których szkoła potrzebuje do ich zrealizowania. Szkoły również muszą być zaopatrzone w czasopisma metodyczne.

Rozporządzenie porządkuje również kwestie wymogów lokalowych, jakie powinny spełniać budynki szkolne (uznane za budynki użyteczności publicznej).

Pomieszczenia, gdzie przeprowadzane są zadania dydaktyczne oraz w których przebywają dzieci, muszą być tak wyposażone, aby możliwe było stałe przebywanie tam tych samych osób przez minimum 4 godziny w ciągu doby.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz