Aktualności

Statut Ministerstwa Edukacji Narodowej

Statut Ministerstwa Edukacji Narodowej

28.04.2009

Dnia 29 kwietnia 2009 r. wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 29 z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej (Mon. Pol. Nr 22, poz. 290).


Statut Ministerstwa Edukacji Narodowej


„§ 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Edukacji Narodowej, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (DzU nr 216, poz. 1591), do spraw oświaty i wychowania.


§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:


1) Departament Ekonomiczny;


2) Departament Funduszy Strukturalnych;


3) Departament Komunikacji Społecznej;


4) Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania;


5) Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;


6) Departament Prawny;


7) Departament Programów Nauczania i Podręczników;


8) Departament Strategii;


9) Departament Współpracy Międzynarodowej;


10) Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych;


11) Biuro Administracyjne;


12) Biuro Kadr i Szkolenia;


13) Biuro Kontroli i Audytu;


14) Biuro Organizacyjne;


15) Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych.


§ 3. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.”.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz