Aktualności

Słownik podstawowych pojęć

Słownik podstawowych pojęć

22.10.2007

Słownik podstawowych pojęć związanych z funduszami europejskimi.


  1. Beneficjent ostateczny – osoba, instytucja lub środowisko (grupa społeczna) bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy.

  2. Program Operacyjny – dokument przyjęty przez Komisję Europejską, służący wdrażaniu funduszy strukturalnych i składający się ze spójnego zestawienia priorytetów zawierającego działania wieloletnie, które mogą być wdrażane przez jeden Fundusz lub kilka Funduszy, jeden lub kilka innych dostępnych instrumentów finansowych.

  3. Projekt – powiązane działania, które przebiegają w określonym czasie i są ukierunkowane na osiągnięcie zdefiniowanego celu.

  4. Wkład własny – określona w umowie o dofinansowanie projektu albo decyzji część nakładów na jego realizację, ponoszonych przez beneficjenta i niepodlegających zwrotowi.

  5. Wniosek o dofinansowanie projektu – dokument przedkładany przez potencjalnego beneficjenta do instytucji wdrażającej w celu uzyskania środków finansowych na realizację projektu.

  6. Wnioskodawca (beneficjent) – jednostka publiczna bądź prywatna składająca wniosek do Instytucji Wdrażającej na realizację projektu dofinansowanego z EFS.


Opracowanie własne OPERON

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz