Aktualności

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania egzaminatorów

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania egzaminatorów

16.06.2009

Dnia 18 czerwca 2009 r. weszło w życie Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (DzU nr 94, poz. 773).


W projekcie określono stawki wynagrodzeń egzaminatorów, przyjmując, że jednej godzinie zegarowej zajęć dydaktycznych odpowiada 1,78% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne. Stawka ta wynosi 2 492 zł. Wysokość wynagrodzenia egzaminatora i nauczyciela akademickiego ustalono w relacji do jednego zdającego. W rozporządzeniu określono także czas niezbędny do sprawdzenia i oceny jednej pracy.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz