Aktualności

Rozporządzenie płacowe

Rozporządzenie płacowe

10.03.2009

Dnia 4 marca 2009 r. odbyło się drugie spotkanie negocjacyjne członków kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych, dotyczące tzw. rozporządzeń płacowych. Przedmiotem uzgodnień była wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.


Stanowisko resortu edukacji nie jest dla Związku Nauczycielstwa Polskiego satysfakcjonujące, a przedstawiona przez MEN nowa tabela tegorocznych wynagrodzeń nauczycieli nie spełnia postulatów związku.


Związek domaga się:


– zwiększenia udziału płacy zasadniczej nauczycieli w średnim wynagrodzeniu oraz przyjęcia zasady, że minimalny udział wynagrodzenia zasadniczego w średnim wynagrodzeniu nauczyciela dyplomowanego będzie wynosił 65%,


– likwidacji IV kategorii zaszeregowania nauczycieli i przesunięcia nauczycieli praktycznej nauki zawodu i nauczycieli po SN do III kategorii zaszeregowania,


– realizacji prawa nauczycieli wychowania przedszkolnego do dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy oddziału poprzez wprowadzenie odpowiedniego zapisu w rozporządzeniu płacowym nauczycieli,


– określenia w projekcie rozporządzenia MEN w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej – minimalnej wysokości dodatku motywacyjnego oraz minimalnej wysokości dodatku za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach oraz delegacji dla organów prowadzących do określenia środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, ustalenia wysokości stawek dodatków za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta i opiekuna stażu – w uzgodnieniu z reprezentatywnymi związkami zawodowymi.


Po 10 marca nauczycielskie związki zawodowe zgłoszą uwagi do projektów rozporządzeń płacowych, przedstawiając MEN propozycje wypracowane przez Prezydium ZG ZNP.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz