Aktualności

Rozporządzenia – sprawy pracownicze

Rozporządzenia – sprawy pracownicze

25.09.2007

Rozporządzenia dotyczące zasad:

  • wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków do wynagrodzenia nauczycieli,
  • udzielania urlopów dla dalszego kształcenia się nauczycieli, dla poratowania zdrowia, ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy,
  • przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
  • ustalania trybu i kryteriów oraz okresów pracy uprawniających nauczycieli do nagród,
  • zatrudniania w szkołach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi,
  • komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania. (Dz.U. z 2001r. Nr 1, poz. 5)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
(Dz.U. z 2005 nr 22 poz.181)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej.
( Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 182)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych.
(Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 180)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.
(Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 737)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.
(Dz.U. 2001r. nr 128 poz. 1418)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze.
(Dz.U. 2001r. nr 101 poz. 1093 )Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2005 r.w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.
(Dz.U. z 2005r. Nr 233, poz. 1991)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej. (Dz.U. z 2001r. nr 56 poz. 585)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 1992 r. w sprawie zasad i warunków zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi.
(Dz.U. z 1992 nr 85 poz. 432)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego.
(Dz. U. Nr 15 poz. 64)

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz