Aktualności

Rozporządzenia – organizacja pracy, roku szkolnego oraz sposobu nauczania młodzieży

Rozporządzenia – organizacja pracy, roku szkolnego oraz sposobu nauczania młodzieży

25.09.2007

Rozporządzenia dotyczące:

  • organizacji roku szkolnego,
  • ramowych statutów szkół publicznych,
  • warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych,
  • ramowych planów nauczania w szkołach publicznych,
  • podstaw programowych,
  • spraw bezpieczeństwa i higieny w jednostkach oświatowych,
  • samorządów uczniowskich, rad rodziców,
  • indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
  • tworzenia szkół i klas sportowych,
  • udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego.
(Dz.U. z 2002r. Nr 46 poz. 432)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
(Dz.U. z 2001r. Nr 61 poz. 624)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
(Dz.U. z 2004r. Nr 26 poz. 232)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
(Dz.U. z 2002r. Nr 15 poz. 142)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
(Dz.U. z 2002r. Nr 51 poz. 458)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
(Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego.
(Dz.U. 2007 nr 52 poz. 347)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców.
(Dz.U. 2007 nr 157 poz. 1101)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
(Dz.U. z 2003r. Nr 23 poz. 193)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001r.w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.
(Dz.U. z 2002r. Nr 3 poz. 28)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.
(Dz.U. z 2003r. Nr 217 poz. 2128)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002r.w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.
(Dz.U. z 2002r. Nr 126 poz. 1078)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.
(Dz.U. 2007 nr 120 poz. 819)

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz